Kdo jsme?

CNC 800 s.r.o. vznikla z pracovníků zabývajícími se již dříve řídicími systémy obráběcích strojů a jejich aplikacemi. Své zkušenosti získali při tvorbě řídících systémů,na kterých se podíleli,při aplikacích řídících systémů tuzemských i zahraničních,při tvorbě PLC programů pro řídící systémy stroje jak domácí,tak i zahraniční výroby a v neposlední řadě také při do projektování řídících systémů Siemens. Společnost zároveň udržuje úzké kontakty s jinými odborníky v daných či příbuzných oborech, zprostředkovává jejich služby nebo se společně s nimi podílí na vypracování zakázek. Pro svoji činnost využíváme speciální programovacích a projektovacích zařízení firmy Siemens,což umožňuje poskytovat vysoce profesionální služby.Zároveň úzký kontakt s dodavateli produktů Siemens do ČR zajišťuje těsnou koordinaci prací.

 

26.12.2014

07.06.2010